Колледж КГУ им. И.Арабаева

Наша главная цель - предоставление качественных образовательных услуг!

0(312)-57-69-72
0(312)-57-69-88

г.Бишкек ул.Чалдоварская 91А Корпус №6

Башкы сѳз

И. Арабаев атындагы КМУнун колледжди (билим берүү ишмердүүлүгүн жүргүзүү укугуна ээ болуу үчүн 2010-жылы №596 лицензиясын алган.) орто кесиптик адистиктерди мамлекеттик үлгүдѳгү диплом берүү менен даярдайт. Колледжде күндүзгү жана сырттан окутуунун формалары колдонулат. Аталган колледжде жогорку квалификациялуу мугалимдер эмгектенишет.Мугалимдер жана студенттик бирикмелери эл аралык проектилерди ишке ашырууга Сорос фондунун “Сынчыл ойло”, “ТЕМПУС-ТАСИС” проектисинин ж.б. семинарларына катышуу мүмкүнчүүлүгүнѳ ээ болушат. Окутуу прцессине тиешелүү заманбап окуу, техникалары менен жабдылган. Бир нече компьютердик аудиториялар, чоң жана кичине лекциялык, конференциялык ж.б. залдар, компьютерлер интернет менен байланыштырылган жана ар бир студентттин Интернетти пайдалана алуу мүмкүнчүлүгү түзүлгѳн. Колледжде китепкана-окуу залдары, жетиштүү окуу китептери-куралдары менен толукталып, студенттин жакшы окуусуна шарт түзүлгѳн. Студенттер спорттук мелдештерге катышууга, спорттун түрлѳрү менен машыгууга карата

жабык жана ачык кичи стадиондорубуз, залдарыбыз бар. Студенттер үчүн заманбап жатаканабыз бар жана турак-жайга муктаж болгон студенттерге берилет.


Жаңылыктар

Илимий-практикалык конференция

Нооруз Майрамы-2018

Компьютерный турнир